Thông Tin Liên Hệ
  • 93 Đường số 9, KDC Trung Sơn, Bình Chánh, TP.HCM
  • (84 28) 54 300 888
  • info@davisoft.com.vn
  • Thứ Hai - Thứ Sáu 08:00 - 17:00
22-Jun-2020
Đăng bởi: thiem
Thể loại: Trang chủ

Davisoft đầu tư tìm hiểu và sử dụng trước các phần mềm quản lý doanh nghiệp ở các quy mô khác nhau trước khi giới thiệu cho doanh nghiệp

Davisoft trở thành bên thứ ba (third party) nhằm đánh giá khách quan mức độ tiện dụng, các tính năng, giá cả, các yếu tố phát sinh khi triển khai sử dụng, thông tin nền cần nạp vào hệ thống để trở thành tài nguyên thông tin ban đầu của doanh nghiệp và những yếu tố khác trong khuôn khổ một giải pháp khả thi mà Davisoft và doanh nghiệp khách hàng cùng cộng tác xây dựng, xét duyệt và triển khai.

Davisoft khảo sát, sử dụng thử, đánh giá các ứng dụng trong và ngòai nước mà Davisoft có thể đầu tư tìm hiểu liên quan đến mua và đặt hàng, quản lý tồn kho, sản xuất, bán hàng và phân phối, nhân sự tiền lương và lĩnh vực thương mại địện tử/ kinh doanh điện tử…

Davisoft phục vụ khách hàng doanh nghiệp trong khuôn khổ xây dựng giải pháp khả thi cho ứng dụng CNTT của doanh nghiệp trong sản xuất kinh doanh

Đối với các giải pháp ERP, CRM, SCM và thương mại điện tử/kinh doanh điện tử, công ty Davisoft thu thập thông tin, nghiên cứu các phương pháp luận triển khai và các kế họach dự án triển khai để tư vấn khách hàng chọn lựa giải pháp ERP/CRM/SCM thích hợp trong cả hai hình thức mua giải pháp trực tiếp từ nhà cung cấp hoặc tham gia chọn nhà cung cấp thích hợp.

Đối với các giải pháp ứng dụng CNTT đơn lẻ khác như : Kế tóan, quản lý nhân sự tiền lương, quản lý kho hàng, quản lý bán hàng, … Davisoft phục vụ khách hàng doanh nghiệp trong việc xây dựng kế họach chọn phần mềm thích hợp, đánh giá nhà cung cấp phần mềm, xây dựng kế họach triển khai và ước lượng kinh phí triển khai và các nguồn lực cần thiết cho việc triển khai.
Xu hướng thương mại điện tử là một tất yếu của thế giới và Việt Nam không là ngoại lệ. Với các giải pháp Website mang tính năng kinh doanh điện tử, ngoài việc phục vụ khách hàng doanh nghiệp trong việc cung cấp giải pháp Website thích hợp do chính Davisoft xây dựng, công ty Davisoft còn phục vụ khách hàng doanh nghiệp qua việc cung cấp các giải pháp thương mại điện tử/Kinh doanh điện tử thích hợp về mặt công nghệ và về mặt tổ chức triển khai.

Davisoft phục vụ khách hàng doanh nghiệp trong khuôn khổ tham gia tư vấn triển khai các ứng dụng CNTT của doanh nghiệp trong sản xuất kinh doanh

Với các công ty tư vấn quản lý chuyên nghiệp khác trong và ngòai nước công ty Davisoft đóng góp giá trị tư vấn của mình trong việc tham gia nhóm triển khai nhằm làm giảm thiểu các chi phí cho khách hàng khi phải mua cùng một lúc nhiều dịch vụ tư vấn cần thiết cho việc ứng dụng CNTT của mình. Trong ý nghĩa đó Davisoft cung cấp dịch vụ tư vấn triển khai ứng dụng CNTT của mình.


Tài liệu “Thuyết minh về Dịch vụ Tư vấn” của chúng tôi sẽ được cung cấp khi có yêu cầu.

GỌI CHO CHÚNG TÔI
Tel: (84 28) 54 300 888
Fax: (84 28) 54 300 999
Sale: 0917.27.80.01 - 0917.27.80.11
GHÉ VĂN PHÒNG CHÚNG TÔI TẠI
93 Đường số 9, KDC Trung Sơn, Bình Chánh, TP.HCM
GỬI TIN NHẮN CHO CHÚNG TÔI
Email: info@davisoft.com.vn
Website: www.davisoft.vn