Hệ thống xếp hàng

QMS PRO 01

hệ thống xếp hàng tự động dành cho; Hành chính công (một cửa, thuế, hải quan, phòng công chứng ...) ngân hàng, hay các điểm dịch vụ khác. Được viết theo công nghệ mới, tính tùy biến cao. Phần cứng hiện đại mang lại sự thoải mái cho người dân, trật tự, văn minh, chuyên nghiệp.

Hệ thống xếp hàng

QMS PRO 02

Mô hình này cung cấp cho khách hàng các giả pháp không cần cài phần mềm

Hệ thống xếp hàng

QMS PRO 03

Mô hình thường áp dụng cho các Trung tâm hành chính công, có đánh giá sự hài lòng...

Hệ thống xếp hàng

QMS PRO 04

Mô hình áp dụng nhiều cho ngân hàng, hệ thống đơn giản, xuất báo cáo...

Hệ thống xếp hàng

QMS PRO 05

Hệ thống xếp hàng

QMS PRO 06

Mô hình sử dụng cho các Ủy ban ND, Ngân hàng, Bệnh Viện....

Hệ thống xếp hàng

QMS PRO 07

Mô hình chủ yếu áp dụng cho các Bệnh Viện, Phòng Khám, Trung Tâm Y Tế....

Hệ thống xếp hàng

QMS PRO 08

Mô hình áp dụng cho Ngân hàng, TT Hành Chính công...

Hệ thống xếp hàng

QMS PRO 09

Mô hình áp dụng chủ yếu cho các tài xế xếp tài tại các kho bãi, trạm trộn bê tông tươi, ....

Hệ thống xếp hàng

QMS PRO 10

Mô hình sử dụng chủ yếu cho các hệ thống sữa chữa xe, cấp số thứ bảo dưỡng xe máy, o tô...

Hệ thống xếp hàng

QMS PRO 11

0917278001