BẢO MẬT THÔNG TIN

Trong nền kinh tế toàn cầu hiện nay, thông tin luôn quyết định tới sự phát triển và mang tính sống còn đối với mỗi tổ chức, doanh nghiệp; và thông tin đã trở thành một trong những tài sản quý giá nhất của mỗi tổ chức, doanh nghiệp.

Mạng Internet là phương tiện không thể thiếu để các tổ chức, doanh nghiệp tìm kiếm, chia sẻ, quảng bá thông tin với khách hàng, đồng nghiệp, đối tác,…Tuy nhiên, sự dễ dàng trong việc tiếp cận và quảng bá thông tin cũng rất dễ nẩy sinh việc mất mát thông tin quan trọng do bị đánh cắp hoặc phá hủy.Vấn đề đảm bảo an ninh dữ liệu vì vậy mà trở nên vô cùng cần thiết và cấp bách trong thời đại ngày nay.

DaVi Soft cung cấp cho khách hàng giải pháp bảo mật thông tin toàn diện dựa trên các công nghệ an ninh dữ liệu chủ yếu:

◊ Bảo mật nội dung (Content Security)

◊ Quản lý quyền sử dụng tài liệu (Document Rights Management)

◊ Mã hóa (Encryption)

◊ An ninh kết nối (Connection Security)

◊ Phát hiện đột nhập (Intrusion Detection)

◊ Ngăn ngừa truy cập trái phép (Access Security/ Firewall)

◊ Phòng chống virus (Anti-virus Protection & Spam Protection)