BV Chợ Rẫy_Khoa Chuẩn đoán hình ảnh

Davisoft triển khai hệ thống xếp hàng cấp số thứ tự DaviQmsPro tại Bệnh viện Chợ Rẫy, Khoa Chuẩn đoán hình ảnh