Cổng thông tin trực tuyến

Cấu trúc gói Cổng Thông tin Trực tuyến:

 • Trang chủ/ homepage.
 • Tin tức: phân cấp thành nhiều nhóm tin, nhiều tin, nhiều trang
 • Chức năng Media: video, nhạc, flash, animation gif,..
 • Chức năng Tìm kiếm
 • Điều Nghiên Thị trường
 • Tải file tài liệu
 • Hệ thống quản lý logo/ banner quảng cáo
 • Trang Liên hệ/ Góp ý/: là form gửi thông tin về email của DN
 • Bộ đếm truy cập
 • Trang quản trị: đăng nhập và quản trị user và nội dung website theo mô hình quản trị CMS
 • Cấu trúc web/ Sitemap
 • Các tiện ích: thời tiết, tỉ giá, giá CK ,..
 • Diễn đàn

Dịch vụ kèm theo gói DN

 • 1 domain dạng www.tencongty.com (.net) / www.tenthuonghieu/dichvu.com (.net)
 • 2GB Hosting
 • Lưu lượng truy cập cho phép/ BW: 20GB/ Tháng
 • 200 Email POP3 theo tên miền của bạn, dạng tennhanvien@tencongty.com
 • Hỗ trợ kỹ thuật 24/24
 • Miễn phí thiết kế mới lại trang web hàng năm
 • Bảo hành và bảo trì suốt đời khi còn dùng hosting của chúng tôi