DaviSoft luôn cung cấp giải pháp đem đến cho doanh nghiệp bạn sự yên tâm thông qua dịch vụ Quản lý cơ sở hạ tầng và ứng dụng theo “Standard” và “Premium”. Những dịch vụ này được thiết kế nhằm giảm áp lực trong công tác điều hành mạng bằng cách Outsourcing (Khoán hay Thuê) những công việc đòi hỏi thường xuyên và khẩn cấp, hay đối với các hệ thống đòi hỏi luôn phải bảo trì hay cần sự hỗ trợ liên tục như 24 tiếng trong một ngày và 7 ngày trong một tuần (24/7). DaviSoft chú trọng đến cung cấp các dịch vụ với nhiều cấp độ khác nhau nhằm đáp ứng những nhu cầu cụ thể, đặc thù của từng doanh nghiệp, cải thiện tính ổn định, tối ưu và tiện dụng của cả hệ thống.

Cấp độ 1 : Theo dõi và Thông báo

DaviSoft sử dụng các công cụ tối ưu theo dõi hoạt động của cấu trúc phần cứng, các thiết bị mạng, máy chủ Web, hệ điều hành, hệ thống cơ sở dữ liệu và các chương trình ứng dụng khác. Khi phát hiện hệ thống có vấn đề, hệ thống kiểm tra sẽ kiểm chứng vấn đề và thông báo kịp thời đến bạn những vấn đề này tùy theo mức độ ưu tiên cho từng loại vấn đề.

Cấp độ 2 : Chế độ bảo trì tốt nhất

DaviSoft đi đầu trong thực hiện chế độ bảo trì hệ thống cho các doanh nghiệp nhằm nâng cao tính hiệu quả của hoạt động, giảm thiểu trục trặc hay những lỗi hệ thống đơn giản nhất thường gặp phải. Hơn nữa, hệ thống luôn cung cấp dự báo chi tiết trước những yêu cầu cần nâng cấp mạng và chỉnh sửa kịp thời trong tương lai.

Tùy thuộc vào các điều khoản trong cam kết giữa DaviSoft với các doanh nghiệp mà hệ thống kiểm tra sẽ được ứng dụng trong các qui trình cụ thể của từng doanh nghiệp.

Cấp độ 3 : Quản trị

DaviSoft cung cấp các dịch vụ mang tính chuyên nghiệp thể hiện khả năng phân tính nguyên nhân sâu xa không ngừng được nâng cao, kiểm tra mang tính chất hệ thống từng mối liên kết quan hệ bảo mật trong tòan hệ thống. Rà soát và điều chỉnh cấu hình của hệ thống từ đó bổ sung thêm các phần khiếm khuyết hay nâng cấp các chương trình phần mềm để đảm bảo tính tối ưu của hệ thống.

Với cấp độ dịch vụ này đặc biệt làm giảm tải trên tòan hệ thống mạng nội bộ của các doanh nghiệp, giảm áp lực đối với các nhà quản trị hệ thống, ứng dụng và cơ sở dữ liệu khi luôn phải đối mặt trực tiếp xử lý các vấn đề bức thiết khi kiểm soát và quản lý hệ thống.

Cấp độ 4 : Tư Vấn

DaviSoft sẵn sàng cung cấp các dịch vụ tư vấn linh hoạt trợ giúp các doanh nghiệp trong thiết kế, giải pháp về cấu hình nhằm giải quyết các vấn đề cấp bách trong hoạt động của doanh nghiệp hay khi phải thiết kế lại hay thay đổi phù hợp với những đòi hỏi mới trong quản lý. Hơn nữa, dịch vụ tư vấn còn thể hiện ở những dự báo dự phòng cần thiết trước những tình huống cụ thể trong tương lai.