HỆ THỐNG ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA CÔNG DÂN( KHÁCH HÀNG) ĐỐI VỚI CBCCVC, NGÂN HÀNG, SALON OTO…
(DAVISOFT-RATING)

  1.   GIỚI THIỆU NHỮNG TIỆN ÍCH MÀ HỆ THỐNG ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA CÔNG DÂN(KHÁCH HÀNG) ĐỐI VỚI CBCCVC (NHÂN VIÊN NGÂN HÀNG, CỐ VẤN VIÊN TRONG SALON OTO…) MANG LẠI:

                                                                                                                      Mô hình đánh giá sử dụng tablet

1.1. Đối với cơ quan sử dụng:

– Biết được mức độ hài lòng của khách hàng giao dịch thông qua bảng thống kê đánh giá của khách hàng giao dịch đối với cán bộ công chức (Hài lòng hoặc không hài lòng).

– Đánh giá được chất lượng làm việc của từng cán bộ, công chức,nhân viên để có chế độ đào tạo, luân chuyển, khen thưởng, . . .

– Thông kê kết quả đánh giá của từng cán bộ công chức, nhân viên theo ngày, tuần, tháng,năm, từ ngày đến ngày, từ tháng đến tháng, từ năm đến năm, . . . để làm báo cáo, in ấn, xếp loại, tính lương, . . .

– Tạo mỹ quan khu vực giao dịch.

– Tiết kiệm thời gian và nhân lực cho công tác quản lý, giúp tiết kiệm chi phí,giảm giá thành sản phẩm góp phần tăng khả năng cạnh tranh.

– Nâng cao tính chuyên nghiệp trong quản lý, kinh doanh.

– Nâng cao uy tín của tổ chức đối với khách hàng.

– Đảm bảo tính khách quan, công bằng, thuận tiện.

1.2. Đối với cán bộ công chức,nhân viên:

– Nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ làm việc.

– Tạo lập tính chuyên nghiệp trong công việc.

1.3. Đối với khách hàng:

– Đóng góp ý kiến, kiến nghị đến cơ quan, tổ chức.

– Dễ dàng lựa chọn các lĩnh vực, các dịch vụ, cán bộ công chức (nhân viên) để đánh giá.

– Bảo mật thông tin đánh giá.

  1.   QUY TRÌNH THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ QUA HỆ THỐNG ĐÁNH GIÁ CÁN BỘ CÔNG CHỨC, NHÂN VIÊN:

2.1. Khi khách hàng giao dịch xong, chạm tay vào phím đánh giá mức độ hài lòng đối với CBCCVC trên màn hình cảm ứng đặt trước mặt quầy giao dịch để chọn đánh giá (Hài lòng hoặc Không hài long…).

2.2. Ngay sau khi kết quả đánh giá được gửi vào hệ thống thành công, màn hình sẽ hiển thị thông tin cảm ơn về sự đánh giá và góp ý của khách hàng.

  1. TÍNH NĂNG NỔI BẬT CỦA HỆ THỐNG ĐÁNH GIÁ

3.1. Phần cứng:

Sử dụng tất cả các thiết bị có kết nối internet như Smart phone, PC, Tablet… để làm thiết bị giao tiếp với người dùng.

3.2. Phần mềm:

Giao diện phần mềm đánh giá trên Tablet

Giao diện phần mềm đánh giá trên Tablet

Giao diện phần mềm đánh giá trên Tablet

 Giao diện phần mềm đánh giá trên Tablet

3.3 Quản lý đánh giá:

Xem quản lý đánh giá trên trình duyệt web

 Giao diện đăng nhập trang quản lý đánh giá

Giao diện quản lý nhân viên


Giao diện quản lý câu trả lời

Báo cáo chi tiết kết quả đánh giá từng nhân viên


Báo cáo chi tiết trạng thái giao dịch theo ngày

Tính năng tự chụp hình khách hàng sau khi đánh giá

+ Có thể quản lý từ xa: giúp chỉnh sửa, cài đặt, truy suất dữ liệu để làm báo cáo, . .  . từ bất kỳ thiết bị nào có nối mạng Internet và có password hệ thống (gồm PC, Laptop, Tablet, Smartphone).

+ Hệ thống có khả năng tự chụp hình hình ảnh khách hàng sau khi đánh giá đảm bảo tính trung thực cho mỗi lần đánh giá.

+ Tích hợp chạy slider quảng cáo (thông báo) giúp thông tin dể truyền đạt tới khách hàng hơn.

+ Tổng hợp và báo cáo thống kê kết quả đánh giá của tất cả các cơ quan,ngân hàng có lắp đặt hệ thống đánh giá qua mạng Internet: Xem và xuất ra file làm báo cáo toàn bộ trạng thái đánh giá của tất cả các cơ quan có lắp đặt Hệ thống đánh giá (nội dung báo cáo đúng với nội dung cáo tại mỗi đơn vị sử dụng) từ bất kỳ thiết bị nào (gồm: PC, Laptop,Tablet, Smartphone) và từ bất kỳ nơi nào có mạng Internet (và có password hệ thống). Điều này sẽ giúp ban lãnh đạo có thể kiểm tra, đánh giá tình hình hoạt động của tất cả các cơ quan có lắp đặt hệ thống vào bất kỳ lúc nào mà không cần phải đợi cấp dưới báo cáo như trước đây.

 Giao diện của trang báo cáo

+ Kết hợp chung với phần mềm điều khiển Hệ thống xếp hàng tự động để xác định công dân (khách hàng) đã đánh giá, góp ý là của số thứ tự giao dịch nào đã giao dịch (khắc phục được tình trạng cán bộ, nhân viên tự đánh giá tốt cho chính mình). Mỗi số thứ tự chỉ được đánh giá, góp ý 1 lần.

 + Phần mềm thông báo đi kèm được cài trên điện thoại của người quản lý, khi có khách hàng đánh giá chất lượng phục vụ của nhân viên không tốt hệ thống sẽ gửi tin nhắn thông báo tức thời đến người quản lý .

 + Nội dung tin nhắn gửi về gồm: tên nhân viên quầy phục vụ, hình ảnh người đánh giá, số thứ tự phục vụ, kết quả đánh giá.

Giao diện phần mềm thông báo được cài đặt trên điện thoại

Hình ảnh các đơn vị đã triển khai