Hệ thống giữ xe thông minh bằng chip điện tử PMS – Parking Manegement System giúp quản lý và kiểm soát việc vào/ra tại các bãi giữ xe, tòa nhà, công trình xây dựng,…
 Kiểm soát ra vào bằng cách lưu trữ, đối chiếu chính xác hình ảnh khuôn mặt và bảng số xe.
 Hỗ trợ nhiều cổng ra/vào hoạt động cùng lúc (xe vào cổng này ra cổng khác).
 Tự động cảnh báo trên màn hình khi có dấu hiệu gian lận (phát hiện thẻ giả,…).
 Quản lý nhân viên theo ca trực.
Quản lý giá tiền giữ xe, giá thay đổi theo giờ (ngày & đêm), theo loại thẻ (loại xe, loại khách hàng).
 Tự động tính doanh thu và báo cáo hàng ngày.
 Thống kê báo cáo tiện lợi và nhanh chóng, phục vụ tốt yêu cầu quản lý kinh doanh.
 Tra cứu lại hình ảnh vào/ra của từng người chính xác theo thời điểm