HSBC Phú Mỹ Hưng, Quận 7

Davisoft Vietnam
Triển khai hệ thống gọi số QMS tại Ngân hàng HSBC chi nhánh Phú Mỹ Hưng, quận 7, tp. Hồ Chí Minh