NH Wooribank – CN Charmvit, TP Hà Nội

Davisoft Vietnam
Hệ thống xếp hàng tự động tiếp tục lắp đặt tại Ngân hàng Wooribank – CN Charmvit, TP Hà Nội