Phần mềm DaviGas – DaviGasOnline là giải pháp quản lý chuyên biệt dành cho các cửa hàng bán lẻ xăng dầu. Các tính năng của DaviGasOnline đáp ứng được trọn vẹn các hoạt động kinh doanh tại một cửa hàng xăng dầu, có khả năng liên kết tập trung nhiều cửa hàng xăng dầu, giúp việc quản lý trở nên dễ dàng, minh bạch.

 

GIẢI PHÁP XUẤT HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ PHỤC VỤ TRẠM XĂNG DẦU

THEO TỪNG LƯỢT XUẤT BÁN

 

     Giải pháp giúp doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh xăng dầu phát hành Hoá đơn điện tử theo từng lượt xuất bán hàng để giao cho người mua và gửi dữ liệu hóa đơn lên Cơ quan Thuế trong ngày theo theo quy định tại khoản 1 Điều 90 của Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14 và điểm i khoản 4 Điều 9 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP

 • Đối tượng:

     Các cửa hàng xăng dầu có cơ sở hạ tầng hiện đại, cột bơm xăng được trang bị thiết bị ghi nhận dữ liệu và truyền dữ liệu đến phần mềm quản lý cửa hàng xăng dầu. Giải pháp triển khai:

     Tích hợp phần mềm hóa đơn điện tử với phần mềm quản lý cửa hàng xăng dầu để xuất hóa đơn cho từng lượt xuất bán hàng. Theo đó, mỗi lần bơm xăng, cột bơm ghi nhận dữ liệu bán hàng, dữ liệu này được tổng hợp qua phần mềm quản lý cửa hàng xăng dầu và truyền về hệ thống hóa đơn điện tử.

     Như vậy, nếu khách hàng có nhu cầu lấy hóa đơn thì chọn xuất hóa đơn ngay, đồng thời hóa đơn được gửi đến Cơ quan Thuế và gửi về email cho người mua tra cứu. Trường hợp khách hàng không có nhu cầu lấy hóa đơn, định kì hệ thống sẽ tự động xử lý, phát hành hóa đơn và lưu trữ dưới hình thức điện tử và gửi dữ liệu về Cơ quan Thuế.

 • Mô hình hoạt động:

Mô hình tổng quan và quy trình hoạt động

     (1): Tại mỗi trụ xăng của cửa hàng được trang bị thiết bị kết nối, thu nhận dữ liệu từ trụ bơm xăng. Đồng thời trang bị 01 bộ máy tính dùng để lưu trữ dữ liệu và cài phần mềm quản lý DaviGasOnline, phần mềm này được kết nối với thiết bị thu ở trụ xăng.

Khi đó ở mỗi lượt bơm xuất bán cho khách dữ liệu được truyền không dây về phần mềm quản lý, sau đó xử lý dữ liệu bơm

     (2): Hệ thống Hóa đơn điện tử tiếp nhận dữ liệu bơm ở mỗi lượt và xuất hóa đơn khi khách hàng có nhu cầu lấy hóa đơn thì chọn xuất hóa đơn ngay, đồng thời hóa đơn được gửi đến Cơ quan Thuế và gửi về email cho người mua tra cứu.

     Trường hợp khách hàng không có nhu cầu lấy hóa đơn, định kì hệ thống sẽ tự động xử lý, phát hành hóa đơn và lưu trữ dưới hình thức điện tử và gửi dữ liệu về Cơ quan Thuế.

 

 •   Chức năng của phần mềm quản lý – DaviGasOnline :
 • Theo dõi hoạt động bán hàng của từng cột bơm theo thời gian thực.
 • Thống kê, tổng hợp dữ liệu sau mỗi bơm xuất bán xăng/ dầu cho khách.
 • Tự động cung cấp thông tin về số lượng và tiền hàng theo từng lần bán và ca bán hàng.
 • Lưu nhật ký toàn bộ hoạt động bán hàng phục vụ tra soát, đối chiếu.
 • Cung cấp thông tin, lượng hàng tồn kho theo thời gian thực.
 • Quản lý dữ liệu nhập hàng, tồn kho, bán hàng, xuất hoá đơn
 • Hỗ trợ gửi tự động hóa đơn lên Cơ quan Thuế, gửi hóa đơn tự động cho người mua.
 • Tích hợp qua API đơn giản, nhanh chóng.
 • Xuất số liệu của mỗi lượt bơm xăng bán hàng sang màn hình Tivi LCD tập trung 42″, 55”, 65”. Tiêu chuẩn gồm 4 vùng hiển thị: Chủng loại xăng dầu , số tiền bán; Video quảng cáo, tuyên truyền; Bảnggiá giá xăng dầu; Câu thông báo….
 • Tự động phát đọc loa sau mỗi lượt bơm xăng bán cho khách.