Cấu trúc Blog

 • Trang chủ/ homepage. (thiết kế chuẩn của e-Solution)
 • Giới thiệu/ My Profile (phân cấp: sở thích, bạn bè,…).
 • Hồ sơ xin việc / My CV Hộp thư / Mailbox.
 • Thư viện ảnh/ Picture Gallery. (phân cấp theo chủ đề).
 • Nhật ký/ My Diary. (theo từng ngày, cho phép share or not sharing)
 • Chia sẻ / Sharing. (Phân theo từng chủ đề, cho bạn bè trao đổi như dạng diễn đàn)
 • Bạn bè/ Friends : danh sách bạn bè (giới thiệu ngắn + hình)
 • Thông tin liên hệ/ Contact. (gửi về hộp thư của bạn)
 • Bộ đếm truy cập
 • Trang quản trị: cho phép đăng nhập và quản trị nội dung Blog

Dịch vụ kèm theo gói Blog

 • 1 domain dạng www.tencuaban.info
 • 100MB Hosting
 • Lưu lượng truy cập cho phép/ BW: 1GB/ Tháng
 • 10 Email POP3 theo tên miền của bạn
 • Hỗ trợ kỹ thuật 24/24