Với sự phát triển ngày càng mạnh mẽ của CNTT thì ắt hẳn Quý doanh nghiệp cần phải có một chuyên viên CNTT phụ trách các hoạt động CNTT tại Quý doanh nghiệp để đảm bảo cho hệ thống chạy thông suốt và an toàn phục vụ các công việc điều hành và quản lý tại doanh nghiệp, nhưng vì một lý do nào đó hiện tại Quý doanh nghiệp chưa có một chuyên viên chuyên trách về CNTT và hệ thống máy tính của Quý doanh nghiệp phải đối mặt với bao thách thức, rắc rối và trở ngại trong quá trình vận hành.Để giải quyết những hạn chế đó, hãy lựa chọn sử dụng dịch vụ bảo trì hệ thống theo định kỳ của DaVi Soft chúng tôi.
Để công việc bảo trì và sửa chữa được nhanh chóng, rút ngắn thời gian gián đoạn công việc một khi hệ thống bị sự cố xảy ra, thì việc nhân viên đến bảo trì nắm vững được cấu hình hệ thống cũng như các máy trạm làm việc là quan trọng.Vì lý do đó, để đi đến một hợp đồng bảo trì tối ưu nhất, DaVi Soft xin trình bày quy trình thực hiện hợp đồng bảo trì:

1. Cải tổ hệ thống:
a. Khảo sát hệ thống:
– Kiểm tra cấu hình thiết bị: máy chủ (server), máy trạm (workstation), hub, switch, outler, cable…Đánh giá chất lượng thiết bị hiện có.
– Vẽ sơ đồ hệ thống mạng.
b. Cài đặt hệ thống:
◊ Tại server:
• Lựa chọn hệ điều hành cài đặt cho server phù hợp với quy mô hoạt động của khách hàng.
• Cấu hình máy chủ để đáp ứng nhu cầu hoạt động kinh doanh của khách hàng.
• Thiết lập chế độ bảo mật hệ thống.
• Thiết lập cơ chế backup dữ liệu đề phòng sự cố.
• Lập kế hoạch phòng chống virus xâm nhập hệ thống.
• Cài đặt chương trình Internet Sharing và hệ thồng mail nội bộ.
◊ Tại máy trạm:
• Lập danh sách các software và hệ điều hành cần cài đặt tại từng máy trạm phù hợp với yêu cấu của khách hàng.
• Lập danh sách các hardware của từng PC, tìm driver cho từng loại thiết bị trong từng PC đặt vào nơi quy định trên hệ thống mạng.
• Quy định cơ chế lưu trữ dữ liệu chung cho tất cả máy trạm nhằm đảm bảo dữ liệu được sắp xếp theo một trật tự nhất định trên toàn hệ thống.
• Cài đặt các máy trạm theo danh sách đã lập, hòa mạng cho tất cả máy trạm vào hệ thống mạng của công ty.
• Cài đặt phần mềm phòng chồng virus tại máy trạm theo kế hoạch phòng chống virus đã lập.
• Kết nối các thiết bị đi kèm vào máy trạm và phân quyền sử dụng trên mạng như: máy in, máy scanner, modem…
• Cài đặt cho các PC hệ thống email nội bộ và Internet Sharing.
• Tạo file image ổ đĩa cứng của tất cả máy trạm, để lưu trữ cấu hình của tất cả các máy trạm.
• Sau khi hệ thống đã được cải tổ và hoạt động ổn định, công tác bảo trì sữa chữa hệ thống là việc thiết yếu để đảm bảo hệ thống hoạt động hiệu quả và lâu dài.

2. Công tác bảo trì:
Công việc bảo trì hệ thống sau khi hệ thống mạng máy tính đươc xây dựng gồm các công việc sau:
• Update chương trình Anti Virus cho toàn hệ thống theo định kỳ, thời gian update phụ thuộc vào nhà sản xuất phần mềm chống virus mà đã cài đặt vào hệ thống mạng máy tính của công ty. (Ví dụ: Chương trình Norton Antivirus, nhà sản xuất Symantec có định kỳ update antivirus là 02 lần/tuần).
• Kiểm tra độ an toàn và bảo mật dữ liệu hệ thống.
• Kiểm tra cơ chế backup dữ liệu có hoạt động tốt như đã cài đặt hay không
• Cài đặt các phần mềm yêu cầu thêm của nhân viên sử dụng máy trạm nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng máy của họ.Các phần mềm cài thêm có thể do DaVi Soft cung cấp, với điều kiện đó là phần mềm phổ thông.Đối với phần mềm đặc thù, sẽ do khách hàng cung cấp, khi cài đặt DaVi Soft sẽ tính phí tùy theo tính chất công việc.
• Kiểm tra hệ thống mail nội bộ và Internet có hoạt động tốt không?Đến từng máy thu nhập thông tin của người sử dụng để khắc phục lỗi triệt để
• Tối ưu hóa tốc độ máy tính: Loại bỏ các chương trình thường trú không sử dụng, dọn dẹp dữ liệu rác và các file hệ thống theo định kỳ hàng tuần…
• Vệ sinh tất cả các thiết bị trên toàn hệ thống theo định kỳ mỗi năm 01 lần.
◊ Các điều kiện cần thiết để đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định và công tác bảo trì được tiến hành hiệu quả.
• Khi có sự cố kỹ thuật nghiêm trọng, quý công ty phải thông báo ngay cho đội ngũ chuyên viên kỹ thuật của DaVi Soft đảm trách nhiệm vụ bảo trì hệ thống, không được tự ý khắc phục sự cố.
• Cài đặt phần mềm mới vào máy chủ hay máy trạm sẽ do DaVi Soft đảm trách, quý công ty không được cài đặt vào hay tháo gỡ bất kỳ phần mềm nào ra khỏi hệ thống mạng máy tính để đảm bảo độ ổn định và tính đồng nhất của hệ thống.

3. Lợi ích của Quý doanh nghiệp khi sử dụng gói dịch vụ này:
• Chưa cần phải có một chuyên viên chuyên trách CNTT, DaVi Soft chúng tôi sẽ đảm nhiệm chức năng đó
• Bảo vệ dữ liệu quan trọng và đảm bảo tính ổn định của hệ thống
• Các chương trình chống virus, chống spyware bảo vệ hệ thống được cập nhật liên tục đến phiên bản mới nhất (chỉ đối với các chương trình hoặc các tính năng miễn phí nhằm đảm bảo tính hợp pháp về bản quyền theo công ước quốc tế) nhằm đảm bảo khả năng bảo vệ hệ thống cao nhất