Mô hình sản phẩm hệ thống QMS Pro6

Bàn phím gọi số tại quầy

Model: DAVI-CT002-ST

Mô hình sản phẩm hệ thống QMS Pro6

Bảng hiển thị số Led 7 đoạn

Model: DAVI-SD002-ST

Mô hình sản phẩm hệ thống QMS Pro6

Bộ xử lý trung tâm HUB

Model: Davi-HUB-ST

Mô hình sản phẩm hệ thống QMS Pro6

Kiosk cấp số thứ tự màn hình cảm ứng 17inch

Model: DaviKiosk_Fe17T_PCI5_P_S-ST

Mô hình sản phẩm hệ thống QMS Pro6

Phần mềm hiển thị trung tâm Tivi_LCD

Model: DAVISOFT002-WR

Mô hình sản phẩm hệ thống QMS Pro6

Phần mềm quản lý trung tâm

Model: DAVISOFT001-ST