Đội ngũ dịch vụ kỹ thuật lưu động của chúng tôi tận tụy với khách hàng, nhanh chóng, và bạn có thể liên hệ tìm sự trợ giúp, bảo dưỡng thiết bị bất cứ khi nào bạn muốn.Những quan hệ rất tốt của chúng tôi với các nhà cung cấp thiết bị giúp chúng tôi có khả năng đáp ứng và cung cấp những hỗ trợ cần thiết và kịp thời để giải quyết các sự cố ở bất cứ đâu.

Khách hàng khi gặp sự cố hỏng hóc máy tính hay thiết bị đột xuất. Khi khách hàng có yêu cầu, chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn, kiểm tra & sửa chửa theo yêu cầu.Khách hàng có thể không cần phải có hợp đồng trước mà chỉ cần gọi điện thoại cho đường dây nóng của DaviSoft, nhân viên kỹ thuật của DaviSoft sẽ có mặt kịp thời để giúp khách hàng giải quyết khắc phục ngay những sự cố của máy tính, giảm thiểu rủi ro & hạn chế thiệt hại do sự cố máy tính gây ra.

Về phần cứng:
• Tiến hành kiểm tra lỗi phần cứng, khắc phục sự cố. Phân tích nguyên nhân để đưa ra các biện pháp xử lý.
• Thay thế các phần cứng tương đương (nếu bị hỏng không thể sửa chữa được nữa) để hoạt động của Quý công ty không bị gián đoạn
• Tư vấn nâng cấp các thiết bị phần cứng phù hợp để hoạt động của Quý công ty đạt kết quả cao nhất
• Tất cả các chi phí cho thiết bị nâng cấp và thay thế do Quý công ty trả tiền.

Về mạng máy tính:
• Tiến hành tư vấn, cài đặt để hệ thống mạng hoạt động tốt nhất.
• Tư vấn cài đặt các chương trình diệt virus nhằm hạn chế sự tấn công của virus khi kết nối internet
• Tiến hành kiểm tra lỗi về mạng, khắc phục sự cố, phân tích nguyên nhân và xử lý các lỗi về mạng
• Sửa chữa, thay thế các thiết bị mạng phù hợp.
• Tất cả các chi phí cho thiết bị nâng cấp và thay thế do quý công ty trả tiền.

Phần mềm:
• Hỗ trợ cài đặt mới, kiểm tra khắc phục các lỗi phần mềm như Hệ điều hành, các phần mềm ứng dụng
• Làm tối ưu hóa hệ thống, thiết lập các thông số phù hợp với các máy chủ và máy trạm trong hệ thống của bạn
• Update thường xuyên các phần mềm có trong hệ thống
• Update thường xuyên chương trình diệt virus mới nhất, cũng như ngăn chặn spyware cho hệ thống của bạn
• Tất cả các License phần mềm do Quý công ty cung cấp

Khi có sự cố kỹ thuật cấp bách, Quý công ty có thể gọi trực tiếp nhân viên DaviSoft đến khắc phục sự cố bằng line điện thoại khẩn: 0908 198 246
Thời gian nhân viên chúng tôi có mặt tại quý công ty chậm nhất là 04 giờ kể từ khi DaviSoft nhận được thông báo.