1.Quản lý các thông tin chung

 • Quản lý tổ chức nhân viên các bộ phận, phòng ban, khu vực, chi nhánh
 • Quản lý các thông tin danh mục phụ khác như: Danh mục tỉnh, thành phố, danh mục quốc gia, tiền tệ,

2.Nhân sự

 • Quản lý thông tin nhân sự về hồ sơ, lý lịch, thu nhập, văn bằng, ngoại ngữ theo nhiều mức độ, các khóa học năng khiếu, đánh giá tổng thể,  trước khi vào công ty cho đến khi  nghỉ việc và nhiều thông tin chi tiết khác.
 • Theo dõi vắng mặt, thai sản, thuyên chuyển, thăng tiến, lên lương, ký hợp đồng lao động, khen thưởng, kỹ luật, tai nạn lao động, đi trễ về sớm…
 • Lập quyết định theo nhiều hình thức và loại quyết định khác nhau.
 • Quản lý quá trình nghỉ phép.
 • Quản lý hợp đồng lao động theo nhiều loại hợp đồng.
 • Theo dõi phép năm, đánh giá, bình bầu
 • Quản lý quá trình phân ca, xếp lịch làm việc, chuyển công việc.
 • Quản lý và theo dõi quá trình tham gia các loại hình bảo hiểm…
 • Quản lý các chương trình, khóa đào tạo nhân viên do công ty tổ chức
 • Tra cứu thông tin nhân viên.

3.Chấm công

 • Xử lý bảng chấm công tự động, ngày chủ nhật, ngày nghỉ, ngày lễ, tăng ca, nghỉ bù…
 • Lấy dữ liệu công từ các loại máy chấm công (time recorder), từ MS Excel…
 • Chấm công trực tiếp trên hệ thống.

4. Tính lương

 • Lập công thức tình lương theo từng nhân viên theo từng khoản mục tính lương, linh hoạt về các khoản thưởng, trợ cấp, bảo hiểm, tính thuế thu nhập cá nhân, các khoản điều chỉnh thêm hoặc giảm trừ, lương tháng 13…
 • Bảng lương tháng, năm.
 • Lập bản quyết toán trợ cấp thôi việc, quyết toán thuế thu nhập…
 • Bảng kê quá trình diễn biến lương

5. Tuyển dụng

 • Quản lý thông tin ứng viên về hồ sơ, thu nhập, văn bằng, ngoại ngữ mức độ nghe nói, trình độ sử dụng phầm mềm máy tính, phầm mềm chuyên trách, tham gia các khóa học, mức lương yêu cầu, năng khiếu, đánh giá tổng thể ban đầu và nhiều thông tin chi tiết liên quan khác.
 • Kết quả thấm vấn và xử lý kết quả phỏng vấn theo nhiều tiêu chí.
 • Tự động bình chọn theo yêu cầu công việc và mức lương

6. Báo cáo

            Báo cáo quản lý nhân sự

 • Sơ yếu lý lịch
 • Danh sách trích ngang cán bộ quản lý
 • Danh sách trích ngang nhân viên hiện tại
 • Danh sách nhân viên chưa có hợp đồng lao động
 • Danh sách nhân viên hiện chưa có sổ bảo hiểm
 • Danh sách nhân viên hiện chưa có sổ lao động
 • Danh sách nhân viên hết hạn hợp đồng
 • Danh sách nhân viên thuộc diện chính sách
 • Danh sách nhân viên được khen thưởng
 • Danh sách nhân viên bị kỷ luật
 • Báo cáo về trình độ văn hoá
 • Báo cáo về độ tuổi lao động
 • Báo cáo về tình hình nhân sự
 • Báo cáo về tình hình biến động nhân sự
 • Báo cáo về tình hình sử dụng lao động…
 • Danh sánh nhân viên tham gia các khóa học.

Báo cáo quản lý lương

 • In bảng chấm công
 • Danh sách tạm ứng tiền lương.
 • Báo cáo về tăng giảm lương
 • Bảng báo cáo chi tiết tiền lương.
 • Bảng kê tình hình diễn biến lương
 • Lập bảng tính lương chi tiết theo nhân viên, phòng ban, chi nhánh.
 • Bảng thanh toán lương nhân viên qua ngân hàng (chi trả thẻ ATM)
 • Bảng thanh toán lương trực tiếp
 • Bảng kê thuế thu nhập cá nhân.
 • Bảng kê thuế thu nhập nhân viên nước ngoài
 • Bảng kê thuế thu nhập cá nhân nhân viên trong nước

Báo cáo quản lý BHXH – BHYT

 • Danh sách lao động quỹ tiền lương bổ sung mức nộp bảo hiểm
 • Báo cáo kết quả đóng hàng tháng để đối chiếu với số liệu của cơ quan BHXH – Mẫu 08-TBH
 • Báo cáo kết quả đóng hàng quý để đối chiếu với số liệu của cơ quan BHXH – Mẫu 08-TBH.
 • Danh sách người lao động đề nghị cấp sổ BHXH, BHYT
 • Danh sách đề nghị cấp hộ phiếu KCB bảo hiểm y tế
 • Danh sách đề nghị điều chỉnh hồ sơ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội. (mẫu 03b-TBH)
 • Danh sách người lao động đề nghị cấp sổ (mẫu C04-BH)
 • Danh sách lao động và quỹ tiền lương trích nộp BHXH, BHYT (mẫu C45-BH)
 • Danh sách lao động quỹ tiền lương điều chỉnh mức nộp bảo hiềm (mẫu C47-BH)
 • Danh sách điều chỉnh lao động và mức nộp bảo hiềm (mẫu 03a-TBH)
 • Danh sách lao động tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế bắt buộc
 • Bảng kê chứng từ đóng BHXH, BHYT
 • Tất cả báo cáo đều có thể xuất ra các tập tin định dạng thông dụng như: MS Word, MS Excel, PDF…

7. Phân quyền

 • Định nghĩa người sử dụng (users) và nhóm người sử dụng (groups)
 • Ghi nhận tất cả các thao tác cập nhật và chỉnh sửa dữ liệu của từng users để phục vụ công tác kiểm tra an toàn số liệu.

          Giới hạn quyền truy cập các chức năng chương trình cho từng người dùng (users).