Xưởng cơ khí sản xuất: TL 871B Khu Công Nghiệp Gia Thuận, Huyện Gò Công Đông, Tỉnh Tiền Giang

 

 

Khuôn vỏ hộp các thiết bị của Hệ thống QMS Davisoft