Tủ tra cứu thông tin, lấy số thứ tự Davikiosk

DaviKiosk_Fe17_OnlyTouch_P

Model: DAVIKIOSK_Fe17T_I5_Only_Touch

Tủ tra cứu thông tin, lấy số thứ tự Davikiosk

DaviKiosk_Fe21_OnlyTouch_P

Model: DAVIKIOSK_Fe21.5_I5_Only_Touch

Tủ tra cứu thông tin, lấy số thứ tự Davikiosk

DaviKiosk_Fe24_OnlyTouch_P

Model: DAVIKIOSK_Fe24_I5_Only_Touch

Tủ tra cứu thông tin, lấy số thứ tự Davikiosk

Kiosk cấp số thứ tự màn hình cảm ứng 17″

Model: DAVIKIOSK_Fe17T_I5_P_Scan

Tủ tra cứu thông tin, lấy số thứ tự Davikiosk

Kiosk cấp số thứ tự màn hình cảm ứng 17″

Model: DAVIKIOSK_Fe17T_I5_P

Tủ tra cứu thông tin, lấy số thứ tự Davikiosk

Kiosk cấp số thứ tự màn hình cảm ứng 21.5

Model: DAVIKIOSK_Fe21.5T_I5_P

Tủ tra cứu thông tin, lấy số thứ tự Davikiosk

Kiosk cấp số thứ tự màn hình cảm ứng 21.5″

Model: DAVIKIOSK_Fe21.5T_I5_P_Scan

Tủ tra cứu thông tin, lấy số thứ tự Davikiosk

Kiosk cấp số thứ tự màn hình cảm ứng 24

Model: DAVIKIOSK_Fe24T_I5_P

Tủ tra cứu thông tin, lấy số thứ tự Davikiosk

Kiosk cấp số thứ tự màn hình cảm ứng 24

Model: DAVIKIOSK_Fe24T_I5_P_Scan

Tủ tra cứu thông tin, lấy số thứ tự Davikiosk

Kiosk cấp số thứ tự tủ gỗ màn hình cảm ứng 17

Model: DAVIKIOSK_W17T_I5_P

Tủ tra cứu thông tin, lấy số thứ tự Davikiosk

Kiosk cấp số thứ tự tủ gỗ màn hình cảm ứng 24

Model: DaviKiosk_Fe24T_PCI3_P_Scan

Tủ tra cứu thông tin, lấy số thứ tự Davikiosk

Kiosk quảng cáo 49 inch

Model: Davikiosk_Fe49Slide

Tủ tra cứu thông tin, lấy số thứ tự Davikiosk

Kiosk quảng cáo 55″

Model: Davikiosk_Fe55Slide

Tủ tra cứu thông tin, lấy số thứ tự Davikiosk

Kiosk tra cứu thông tin màn hình cảm ứng 17″

Model: DAVIKIOSK_Fe17T_I5_Scan

Tủ tra cứu thông tin, lấy số thứ tự Davikiosk

Kiosk tra cứu thông tin màn hình cảm ứng 21.5″

Model: DAVIKIOSK_Fe21.5T_I5_Scan

Tủ tra cứu thông tin, lấy số thứ tự Davikiosk

Kiosk tra cứu thông tin màn hình cảm ứng 24″

Model: DAVIKIOSK_Fe24T_I5_Scan

Tủ tra cứu thông tin, lấy số thứ tự Davikiosk

Kiosk tra cứu thông tin màn hình cảm ứng 32″

Model: DaviKiosk_Fe32I5_T

    Thông tin tư vấn mô hình hệ thống QMS
    [dynamichidden dynamicname "CF7_URL"]

      Thông tin báo giá sản phẩm

      [dynamichidden dynamicname "CF7_URL"]