Các mẫu Counter DaviQMS

Bàn phím đánh giá tại quầy

Model: DAVI-QMS-VT-WP

Các mẫu Counter DaviQMS

Bàn phím gọi số tại quầy

Model: DAVI-QMS-CT-WP

Các mẫu Counter DaviQMS

Bàn phím gọi số tại quầy

Model: DAVI-QMS-CT-BP

Các bảng hiển thị LED DaviQms

Bảng hiển thị tập trung led 7 đoạn

Model: DAVI-QMS-MD-7seg

Các bảng hiển thị LED DaviQms

Bảng hiển thị tập trung led matrix

Model: DAVI-QMS-MD-Matrix

Các mẫu sản phẩm DaviQms

Bộ đếm sản phẩm

Model: Davi-ProductCounter

Các bộ chia tín hiệu DaviQms

Bộ Giải Mã Âm Thanh

Model: Davi-QMS-Sound Decorder

Các mẫu sản phẩm DaviQms

Bộ xử lý trung tâm HUB

Model: Davi-QMShub

Các mẫu sản phẩm DaviQms

DAVI-QMS-HUB MINI

Model: Davi-QMS-Hub Mini

Các bộ chia tín hiệu DaviQms

DAVI-QMS-RS485

Model: Davi-QMS-RS485

Các bộ chia tín hiệu DaviQms

DAVI-QMS-RS485COM

Model: Davi-QMS-485COM

Các bộ chia tín hiệu DaviQms

DAVI-QMS-RS485P

Model: Davi-QMS-485P

Các bộ chia tín hiệu DaviQms

DAVI-QMS-RS485USBP

Model: Davi-QMS-485USBP

Các mẫu sản phẩm DaviQms

Hộp Đếm Sản Phẩm

Model: Davi-ProductCounter (Box)

Các bảng hiển thị LED DaviQms

Led hiển thị 7 đoạn từ số đến số

Model: DAVI-QMS-SD-FT

Các bảng hiển thị LED DaviQms

Led hiển thị 7 đoạn vỏ inox

Model: DAVI-QMS-SDS-7seg-I

Các bảng hiển thị LED DaviQms

Led hiển thị 7 đoạn vỏ inox lớn

Model: DAVI-QMS-SDM-7seg-I

Các bảng hiển thị LED DaviQms

Led hiển thị 7 đoạn vỏ nhựa

Model: DAVI-QMS-SDS-7seg-P

Các bảng hiển thị LED DaviQms

Led hiển thị 7 đoạn vỏ sắt

Model: DAVI-QMS-SDS-7seg-Fe

Các bảng hiển thị LED DaviQms

Led hiển thị matrix

Model: DAVI-QMS-P104x320x160-1C