Led hiển thị 7 đoạn vỏ nhựa

Model: DAVI-QMS-SDS-7seg-P