Mô hình sản phẩm hệ thống QMS cho Hành Chính Công 2022

Bộ chia 1 ra 2

Model: DAVI-Rs485

Mô hình sản phẩm hệ thống QMS cho Hành Chính Công 2022

Bộ kết nối kéo dài HDMI sang Lan

Model: HDMIToLAN-LANToHDMI

Mô hình sản phẩm hệ thống QMS cho Hành Chính Công 2022

Kiosk cấp số thứ tự màn hình cảm ứng 17″

Model: DaviKiosk_Fe17T_PCI3_P_NoScan_DVS

Mô hình sản phẩm hệ thống QMS cho Hành Chính Công 2022

Kiosk cấp số thứ tự sử dụng nút nhấn cảm ứng

Model: DAVI-BDK005-DVS

Mô hình sản phẩm hệ thống QMS cho Hành Chính Công 2022

Kiosk tra cứu thông tin màn hình cảm ứng 24″

Model: DaviKiosk_Fe24TP_CI3_NoP_S_DVS

Mô hình sản phẩm hệ thống QMS cho Hành Chính Công 2022

Máy tính bảng đánh giá sự hài lòng

Model: Davi_AppVoteKTD Android

Mô hình sản phẩm hệ thống QMS cho Hành Chính Công 2022

Phần mềm báo cáo kết quả đánh giá

Model: Davi-AppNotificationDVS

Các mẫu sản phẩm DaviQms

Phần mềm cấp số thứ tự

Model: Davi-SoftTouch17DVS

Mô hình sản phẩm hệ thống QMS cho Hành Chính Công 2022

Phần mềm gọi số tại quầy

Model: Davi-SoftCT001DVS

Mô hình sản phẩm hệ thống QMS cho Hành Chính Công 2022

Phần mềm hiển thị số tại quầy

Model: DAVI-SD011LCDDVS

Mô hình sản phẩm hệ thống QMS cho Hành Chính Công 2022

Phần mềm hiển thị trung tâm Tivi_LCD

Model: DAVISOFT002DVS

Mô hình sản phẩm hệ thống QMS cho Hành Chính Công 2022

Phần mềm quản lý trung tâm

Model: DAVISOFT001DVS