Kiosk cấp số thứ tự màn hình cảm ứng 21.5

Model: DAVIKIOSK_Fe21.5T_I5_P