GIẢI PHÁP CHO CÁC ĐỐI TƯỢNG KHÁCH HÀNG

Bệnh viên – Phòng khám – Trung Tâm Y Tế

I.     Yêu cầu các thiết bị + tính năng của phần mềm điều khiển QMS phải giao tiếp được với Phần mềm quản lý của bệnh viện: a)     Về mặt thẩm mỹ: Mẫu mã đẹp, Led nhìn rõ số theo yêu cầu bệnh viện b)     Thiết bị : Các thiết bị hoạt động tốt, tính ổn định cao,...

GIẢI PHÁP CHO CÁC ĐỐI TƯỢNG KHÁCH HÀNG

Các hệ thống khác

GIẢI PHÁP CHO CÁC ĐỐI TƯỢNG KHÁCH HÀNG

Ngân hàng

GIẢI PHÁP CHO CÁC ĐỐI TƯỢNG KHÁCH HÀNG

Trung Tâm Hành Chính Công

0917278001