Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Tháp

Davisoft Vietnam triển khai hệ thống gọi số QMS tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Tháp, hệ thống gồm 5 khu khám:
 1. Khu khám ngoại trú 1
 2. Khu khám ngoại trú 2
 3. Khu khám theo yêu cầu
 4. Khu khám nội
 5. Khu siêu âm

  Thông tin tư vấn mô hình hệ thống QMS
  [dynamichidden dynamicname "CF7_URL"]

   Thông tin báo giá sản phẩm

   [dynamichidden dynamicname "CF7_URL"]