Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Tháp

Davisoft Vietnam triển khai hệ thống gọi số QMS tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Tháp, hệ thống gồm 5 khu khám:
  1. Khu khám ngoại trú 1
  2. Khu khám ngoại trú 2
  3. Khu khám theo yêu cầu
  4. Khu khám nội
  5. Khu siêu âm