Bệnh viện Tai Mũi Họng, TP HCM

Davisoft Vietnam
Triển khai máy kiosk khai báo y tế tại Bệnh viện Tai Mũi Họng, TP Hồ Chí Minh
 • Bệnh viện sử dụng Kiosk màn hình cảm ứng 24inch Xem chi tiết  

  Thông tin tư vấn mô hình hệ thống QMS
  [dynamichidden dynamicname "CF7_URL"]

   Thông tin báo giá sản phẩm

   [dynamichidden dynamicname "CF7_URL"]