Bệnh viện Tai Mũi Họng, TP HCM

Davisoft Vietnam
Triển khai máy kiosk khai báo y tế tại Bệnh viện Tai Mũi Họng, TP Hồ Chí Minh
  • Bệnh viện sử dụng Kiosk màn hình cảm ứng 24inch Xem chi tiết