UBND Thị Xã Hòa Thành, Tỉnh Tây ninh

Davisoft Vietnam triển khai hệ thống xếp hàng tự động DaviQmsPro tại UBND Thị Xã Hòa Thành, Tỉnh Tây ninh đã hoàn tất đưa vào vận hành.