VP Hành chính công Thành phố Chí Linh, Tỉnh Hải Dương

Hệ thống xếp hàng tự động DaviQmsPro triển khai đầu tháng 07 năm 2022 AL tại VP Hành chính công Thành phố Chí Linh, Tỉnh Hải Dương đã hoàn tất đưa vào vận hành.

 

 

    Thông tin tư vấn mô hình hệ thống QMS
    [dynamichidden dynamicname "CF7_URL"]

      Thông tin báo giá sản phẩm

      [dynamichidden dynamicname "CF7_URL"]