HSBC Metropolitan, Quận 1

Davisoft Vietnam
Triển khai hệ thống gọi số QMS tại Ngân hàng HSBC chi nhánh Metropolitan, quận 1, tp. Hồ Chí Minh