UBND xã Tóc Tiên, Bà Rịa – Vũng Tàu

Hệ thống xếp hàng tự động DaviQmsPro. Davisoft Vietnam triển khai hệ thống gọi số tại UBND xã Tóc Tiên, Bà Rịa – Vũng Tàu đã hoàn tất đưa vào vận hành.